HIER VOLGT EEN WAARSCHUWING VOOR HET UPGRADEN VAN UW COMPUTER PROGRAMMA'S


Upgraden naar nieuwe software is niet altijd aan te raden !

Alvorens een nieuwe versie van een programma te installeren dat dagelijks gebruikt word,moet men er zich steeds vooraf van vergewissen dat die nieuwe versie compatibel en zonder bugs is. Hier volgt een verhaal van een bekende van me die er voor koos een nieuwe versie te installeren :

Hij verving zijn programma "VRIENDINNETJE 12.4" door "ECHTGENOTE 1.0".Ongelukkig genoeg bleek dat dit programma erg hoge eisen stelde aan zijn systeem en weinig ruimte overliet voor andere toepassingen.

Tot zijn grote verbazing creeerde het programma sub-programma's zoals "KINDEREN 1.0" en "KINDEREN 1.1" hinderlijke en dure parasiet programma's, zeker het eerste jaar en niet verwijderbaar.

Uiteraard waren geen van deze problemen vermeld op de verpakking of in de readme file,andere gebruikers hadden hem nochtans gewaarschuwd voor mogelijke problemen, maar hij sloeg deze waarschuwingen in de wind.

Bovendien start "ECHTGENOTE 1.0" automatisch op bij het aanzetten van het systeem en houd het alle andere activiteiten nauwlettend in de gaten. Dit is niet uit te schakelen. Nog een irritant punt is dat het programma de uitvoering van andere vitale programma's zoals "VOETBAL 4.3" en "PINTJE DRINKEN 7.5" bijna volledig belet. Enkel bij tientallen "Retry" pogingen wil "ECHTGENOTE 1.0" zeer af en toe de uitvoering van deze nuttige programma's toelaten, maar dat is zeer uitzonderlijk.

Bij de installatie van "ECHTGENOTE 1.0" heeft de gebruiker geen enkele controle over de uitgevoerde procedures en blijkt nadien opgescheept te zitten met ongevraagde en ongewenste "PLUG-INS" zoals "SCHOONMOEDER 2.5" en "SCHOONBROER BETA", bovendien verandert het gedrag van het programma voortdurend en is het om de 28 dagen zelfs vrijwel volledig onbruikbaar, of tenminste zeer onberekenbaar.

Suggesties voor een nieuwe versie werden overgemaakt aan de leverancier van "ECHTGENOTE 1.0". Hier volgen enkele nuttige opties die een volgende versie zou moeten bevatten :
-Een optie "Do not warn me again" .
-Een toets "Minimize" om het programma naar de achtergrond te verwijzen.
-Een toets "Ignore".
-Een "Uninstall" procedure die de gebruiker in staalt stelt om het programma ten allen tijde volledig te verwijderen zonder dat er "Divorce errors" uit voortvloeien.
-Een "Restore" optie om de sexuele routines te reactiveren die bij de upgrade van "VRIENDINNETJE 12.4" naar "ECHTGENOTE 1.0" verloren zijn gegaan.

Opgelet ! "ECHTGENOTE 1.0" bevat een bug waarover we het nog niet gehad hebben : Als u namelijk "MAITRESSE 1.1" wilt installeren zonder eerst "ECHTGENOTE 1.0" volledig verwijdert te hebben, zal deze laatste u programma "MS MONEY" wissen alvorens zichzelf te verwijderen. In dat geval zal "MAITRESSE 1.1" niet meer willen opstarten wegens onvoldoende "SYSTEM RESOURCES".

Om deze bug te omzeilen kunt u het volgende proberen :Installeer "MAITRESSE 1.1" op een ander systeem dan datgene waar "ECHTGENOTE 1.1" op draait.

Zorg er verder voor dat u nooit enige verbinding maakt tussen deze 2 systemen, want "MAITRESSE 1.1" kan routines bevatten die de werking van "ECHTGENOTE 1.1" belemmeren.

Denk er dus eerst over na voor u "ECHTGENOTE 1.1" installeert en misschien is het beter om het bij "VRIENDINNETJE 12.4" te houden. Nochtans zijn daar ook nadelen aan verbonden, zo kun je namelijk "VRIENDINNETJE 12.5" niet installeren zonder eerst "VRIENDINNETJE 12.4" te verwijderen.

Bovendien werkt de "UNINSTALL"optie niet altijd vlekkeloos en blijven er nadien nog sporen van het vorige programma over zoals "VERGETEN ONDERGOED DLL" files.

WEES GEWAARSCHUWD !