HET BELOOFDE (HOL)LAND


Ik bedoel dat kleine landje aan de noordzee wat wereldberoemd is om zijn tulpen, klompen, windmolens en UITKERINGEN en dat op het gebied van ontwikkelingshulp meer uitgeeft dan welk land dan ook, het was zelfs het enige land ter wereld met een apart ministerie er voor. Waarschijnlijk is het ook het enige land ter wereld waar de bevolking zich zo gemakkelijk zonder enig protest laat kaalplukken. Geregeld verschijnt er zo'n extreemlinkselinkse knakker van ontwikkelingshulp op tv in een of andere uithoek om weer een kadootje van miljoenen guldens achter te laten en iedereen die werkt en belasting betaalt kan dat zien en accepteert dat gewoon, het lijkt wel of ze graag belasting betalen.

Onder degene beneden de 65 die nog kunnen werken heb je 2 soorten, werkplichtige en uitkeringsgerechtigde en de eerste groep moet voor alles opdraaien en velen binnen de tweede groep die gezond zijn en nog kunnen werken, maar het niet willen, lachen zich rot. Als tijdens een recessie er werkeloze bijkomen is hun schuld niet, als de economie prima draait en de werkgevers niet genoeg personeel kunnen vinden en sommigen al jarenlang werkloos(werkschuw) zijn en ook altijd blijven, zijn het gewoon rasprofiteurs/parasieten. Personen die invalide/gepensioneerd zijn of om een andere gegronde reden niet meer kunnen werken, behoren een redelijke uitkering te krijgen, wel minder dan een normaal salaris, eigen bij elkaar gespaarde aanvullingen/extra pensioen niet meegerekend natuurlijk.

Personen die gewoon weigeren om te werken behoren geen uitkering te krijgen en net zo lang met een zweep op hun sodemieter te krijgen tot ze het lekker beginnen te vinden, en dan stoppen ! Ik heb in nederland nog altijd gezegd dat werken voor de zotte is en dat is ook zo, maar omdat ik een eigen huis had was ik wel verplicht om te blijven werken. Het kan iedereen wel eens gebeuren dat hij het om een uur of 2-3 s'middags beu is op het werk, ik was het op het laatst al beu toen s'morgens de wekker afliep. Daarom heb ik toen ik 41 was, mijn huis verkocht en mijn spullen in een container gedaan en ben uit dat a-sociale landje opgerot.

Sommige dingen die op deze pagina staan zijn intussen niet meer actueel, maar door het aantal positieve reacties er op laat ik het gewoon staan zodat anderen het ook kunnen lezen.
De teksten laat ik verder ook allemaal hetzelfde, hoe ik het ook omschrijf/verander/aanpas/vernieuw, het is en blijft een a-sociaal zootje en zo lang er nog zoveel personen zijn die stemmen op een extreemlinkse partij vanwege een knap kopje, zal het ook nooit veranderen.
Ik lig er verder niet wakker van, ik betaal er toch niet meer aan mee !

Misschien is het interessant om te lezen waarom ik en vele andere hardwerkende nederlanders die met werken nog iets willen bereiken willen emigreren wat toch niet bepaald een alledaagse stap is die je neemt, de situatie moet toch wel enorm slecht/a-sociaal/etc zijn wil iemand die stap ondernemen.

Iedereen die nog jong is doet er beter aan om te vertrekken als hij tenminste van plan is om te werken en daarmee iets te bereiken in de toekomst.
Degenen die liever niet werken of met veel plezier betalen voor parasiterende personen en daardoor zelf net genoeg overhouden om te overleven zijn wel in het juiste landje geboren als hun wieg in NL stond.

Voor die laatste groep is het een echt "belastingparadijs" omdat er geen maximum grenzen aan verbonden lijken. Ze zullen continu verhoogd blijven worden, geen enkele reden om dat te stoppen of om de belastingen te verlagen.

Onderaan is een mogelijkheid om je (on)genoegen te uiten over de inhoud van deze pagina wat geheel afhankelijk is van iemand zijn eigen denkwijze natuurlijk of de eventuele ontbrekende mogelijkheid van iemand om iets realistisch te bekijken.

De laatste 2 maanden heb ik bij een transportbedrijf met oranje vrachtauto's op de axelse vlakte gereden en dat was nu toevallig de beste werkgever die ik ooit gehad heb. De reden dat ik het werken kotsbeu was, is o.a een bedrijf waar ik 15 jaar net als alle nederlanders daar aanwezig positief gediscrimineerd ben en ook een transportbedrijf waar ik daarna 2.5 jaar gewerkt heb heeft er een steentje aan bijgedragen. Daarom heb ik besloten om voorgoed met werken te stoppen en als ik ooit in nederland terug moest komen om wat voor reden dan ook, is het om uit jullie loonzakje te eten en dan krijgen ze me met geen mogelijkheid meer aan de slag.

Ik heb trouwens ook een enorme allergie gekregen voor werkkleding en alles wat met werken te maken heeft, zoals vroeg opstaan. Mocht de a-sociale dienst dan weigeren om geld te geven dan is dat zo opgelost, gewoon een paar stenen door de ramen elke dag en de politie belt dan wel door dat ze geld moeten geven. Ik weet dat omdat ik ongeveer 20 jaar terug een crimineel kende die ook geen geld kreeg van de a-sociale dienst en vervolgens iemand op straat beroofde en snel opgepakt werd door de politie. Als reden van zijn daad voerde hij aan dat hij geen bijstand kreeg en de volgende morgen kreeg hij een bericht van de a-sociale dienst of hij even langs wilde komen. Toen hij er kwam lag er een uitkering op hem te wachten, dat kan dan enkel maar op verzoek/in opdracht van de politie zijn geweest omdat ze het eerst hardnekkig weigerden te geven.

Zulk gedrag word door de linkse partijen veroorzaakt en gestimuleerd !

VIERRUS WAARSCHUWING !!

Als je een blauwe enveloppe krijgt van de : Belastingdienst

OPEN DEZE DAN NIET!

Deze mensen versturen elk jaar rond deze tijd dezelfde ongewenste post. In hun brief zeggen ze dat je hen geld schuldig bent dat zij zullen gebruiken om noodzakelijke belangrijke uitgaven te dekken van de Nederlandse regering.
Dit is NIET waar! Het geld dat deze dienst inzamelt wordt vaak gebruikt voor nutteloze, domme en onzinnige projecten.

Deze instantie heeft banden met een andere duistere organisatie, genaamd "Ministerie van Sociale Zaken", die beweren geld van je loon af te houden om dat opzij te zetten voor je AOW. In werkelijkheid gebruikt de MSZ het geld om mee te betalen aan hogergenoemde zinloze projecten.

Deze instanties hebben eerlijke, hardwerkende landgenoten al miljarden ontfutseld! Zorg dat ze jou niet beet hebben !

Kopieer dit bericht en stuur het verder naar iedereen die je kent, en druk hen op het hart:

DIT IS ZEER ERNSTIG!

Norton (Symantec) en McAfee hebben nog steeds geen debug programma kunnen ontwikkelen om deze jaarlijks terugkerende criminaliteit een halt toe te werpen

Wat ik overal hoor en lees in het buitenland is dat de nederlandse bevolking enorm tolerant is. Wat in het buitenland niet bekend is en daarom ook niet vermeld word is dat die tolerantie opgelegd word door ( vooral het linkse deel van) de nederlandse regering en geen vrije keuze is van de bevolking.
Aangezien het heel normaal is in nederland dat de bevolking als massa hun kop dichthouden (want we hebben het toch zóóóóóóóóó goed hier !), maar enkel bij hoge uitzondering in kleine kring hun eigen mening naar voren durven brengen (wel oppassen dat er geen "Linksegedachtenpolitie" binnen zit !), kan de regering daar ook gewoon mee doorgaan. De term "Linksegedachtenpolitie" werd me per e-mail toegezonden door een ander met net als ik een zeer realistische kijk op de gang van zaken in nederland en die binnenkort ook ontsnapt naar de Filipijnen. (Weer 1 minder om belasting te betalen en zo zullen er nog velen vertrekken ! Hopelijk werken er nog genoeg als ik over 21 jaar om mijn pensioen kom !) En niet zoals velen die alles door een rooie bril bekijken en elke vorm van negatieve kritiek op binnen/buitenlanders die het criminele/parasiterende pad op gegaan zijn bestrijden en ze beschermen.

Ik persoonlijk vind de term "Stasi" meer passen bij zulke extreemlinkse figuren die overal aanwezig zijn op het werk, verjaardagsfeestjes, in de cafe's etc, en proberen om iemand met een andere mening dan die van "DE PARTIJ" tot zwijgen te brengen. Ze helpen elkaar ook direkt als iemand een eigen mening openbaart, degene die aangevallen word krijgt meestal geen hulp van anderen die de extreemlinkse bucht ook strontbeu zijn en die ook aanwezig zijn, ook al zijn ze in de meerderheid. Het enige wat er nog ontbreekt is een overheidsinstelling waar ze zulke "dissidenten" als ik met een afwijkende eigen mening kunnen rapporteren, een "Siberie" waar ze dissidenten heen kunnen sturen en een muur om het land !

De oorzaak van de bemoeizucht van zulke simpele figuren is dat ze nog steeds niet weten wat de grondbeginselen van een democratie zijn ! Iedereen heeft recht op een eigen mening en vrijheid van meningsuiting in een democratie, officieel dan toch. Ze menen het recht te hebben om met hun extreemlinkse "napraatclubje" over iedereen in het land met een andere mening te kunnen regeren. Aan de taal die ze gebruiken te horen denk ik wel eens dat ze elke maand het FNV krantje en de P(RA)VDA lectuur opvreten zodra het in de bus valt.

Er is een website (en een boek) van Bart Croughs waar een poging word ondernomen om de gedachtengang van zulke "progressieven" te verduidelijken zoals o.a alle minderheden en criminelen en luiwammessen beschermen etc. HIER kan je die site vinden en dan vooral de link De Vrouw de Homo en de Allochtoon waar geprobeerd word om alle regels van het lidmaatschap van dat extreemlinkse "Weg met ons en onze cultuur !" clubje op een rijtje te zetten, is toch ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Neem maar eens een kijkje daar !

Waar zulke ook mee klaar staan is commentaar als iemand overuren maakt zodat hij iets meer heeft dan iemand die te lui is om te werken en eeuwig van de soos leeft. Dan is zo iemand "a-sociaal" omdat hij "iemand anders zijn werk afpakt". Waarom ze denken het recht te hebben om zich te mogen bemoeien daarmee weet ik niet, maar dat maakt iedereen wel voor zichzelf uit wat hij doet. Volgens die stasi's moet iedereen zich netjes houden aan de in de "planeconomie" opgelegde 38 urige werkweek en dus verplicht van hetzelfde of minder zien rond te komen dan een eeuwige soosclient. Zulke eeuwige werkeloze hebben hier in de Filipijnen overigens een andere naam : "Standby", wat precies past bij zulke. Eeuwig standby en ze gaan nooit tot actie over.

Dat het onder de superlinksdenkenden massaal voorkomt dat hun vrouw ook werkt is me wel opgevallen. Als je zo'n opmerking over je overuren te horen krijgt, mag je echter niet tegen ze zeggen dat die een baantje van een werkeloze schoolverlater afpakt, dan ga je te ver ! Dat hun vrouw werkt moeten ze zelf weten, dat zijn mijn zaken niet. Maar als iemand zelf ongevraagd bemoeizuchtig commentaar levert, moet hij er ook maar tegen kunnen als er eenzelfde bemoeizuchtig antwoord terug komt.

Zulke personen die menen in een socialistische heilstaat te leven waar een eigen mening niet toegestaan is, zou ik even willen wijzen op de volgende artikels uit de Grondwet der Nederlanden :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Artikel 1
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Artikel 7
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.
Artikel 16
Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.

Artikel 1 slaat dan op de voorbeelden van positieve discriminatie door de overheid die ik gegeven heb op deze pagina en artikel 7 op vrijheid van meningsuiting wat betekent dat ik er over mag denken hoe ik zelf wil en die mening ook naar buiten mag brengen. Artikel 16 spreekt voor zichzelf.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

En ook is het nog eens zo dat "Het rode boekje van Kok" waar enkel maar parasieten en criminelen beschermende taal in staat en zeer waarschijnlijk ook dat alle andere dan blanke huidskleuren in NL heilig verklaard zijn door "Paus" Kok en "Kardinaal" Rosenmuller (als ze tenminste niet met een blanke nederlander getrouwd zijn, want dan worden hun rechten tot op gelijkwaardige laagte van hun werkende echtgenoot gereduceerd !) , geen verplichte lectuur is op de nederlandse school en dus ook niet door iedereen als richtlijn gezien moet worden, men is vrij om te denken en te zeggen en te doen wat men wilt zolang men de wet niet overtreed ! Moeilijk te accepteren voor sommigen, maar helaas voor hun is het wel zo.

Ik heb nog nooit verzwegen hoe ik er over denk en daarom durfden velen die er hetzelfde over dachten tegen mij hun mond wel open te doen zolang ik in nederland was, de meesten keken wel eerst over hun schouder of er geen stasi in de buurt was eer ze hun mening openbaarden. Als ik dan zo overal de persoonlijke mening van nederlanders hoor over alle groeperingen/minderheden die bescherming genieten van de regering en vrij baan (en extra subsidies e.d) krijgen ten nadele van de rest van de bevolking, dan durf ik gerust te zeggen dat die meestal haaks staat op het regeringsbeleid. Omdat iedereen in het openbaar zijn kop dicht houd, zal het ook altijd zo blijven !

Wij nederlanders hebben officieel ook nog dezelfde rechten en recht op vrijheid van meningsuiting, al is de praktijk wel eens anders in nederland. Wat ik ook geregeld gezien heb op tv in nederland is dat er tijdens een praatshow over discriminatie de microfoon zo snel mogelijk weggehaald word als iemand over positieve discriminatie begint, dat is duidelijk een taboe daar ! Er mag enkel negatief over nederlanders en positief over buitenlanders gepraat worden op tv naar het schijnt. Hoe het nu is na 3 jaar afwezigheid weet ik niet, misschien heeft de oproep van Frits Bolkesteijn al iets positiefs teweeg gebracht en mag er intussen al een heel klein beetje over gepraat worden. Op den duur gaat het nog (een beetje) op een echte democratie lijken !

Maar er is verandering op komst ! Ik las op internet dat een groep marokkanen na de aanslagen op 11 September in de USA met ruim 3000 onschuldige slachtoffers, ergens in nederland een straatfeest organiseerde ter gelegenheid daar van. De politie die er bij geroepen werd kon er niets aan doen omdat het onder "vrijheid van meningsuiting" viel. Kijk, hier hebben ze ongemerkt en zonder het te weten een precedent geschapen waar je als nederlanders tenminste iets mee kunt doen ! Mocht er nu in de stad een drugsdealende marokkaan of andere buitenlander door een concurrent overhoop geknalt worden, dan kun je dus als nederlanders daar ook een straatfeest voor organiseren met grote spandoeken met "Opgeruimd staat netjes !" er op vermeld. Komt er dan politie die durft te beweren dat je de wet overtreed, dan kun je er gewoon om lachen. Ze hebben zelf het voorbeeld er voor gesteld, dus je kunt er gebruik van maken als je dat wilt !
Mocht iemand de combinatie van drugs en marokkaan discriminerend vinden, die groningse commissaris is met zulke praktijkcijfers naar buiten gekomen en de kranten zijn er ook dagelijks mee gevuld in nederland ! Meestal worden er echter vanuit paarse overwegingen termen als : "Getinte huidskleur" en "Noord-Afrikaanse afkomst" aan gegeven.

Jan-Peter heeft al een beetje een einde gemaakt aan deze praktijk intussen.

Ik zal hier even 10.000 voorbeelden geven van positieve discriminatie door de overheid zelf.

Voorbeeld 1 : Mijn nicht wilde een eigen zaakje beginnen en ging eens langs bij de overheid om te vragen hoe dat werkt en tevens om te kijken of er subsidie voor was e.d. Wat ze vervolgens te horen krijgt is dat als ze een buitenlandse nationaliteit zou hebben, ze een bepaald bedrag aan subsidie zou krijgen dat niet terug betaalt moest worden, maar omdat ze nederlandse is ze niets krijgt. Dit is dan om het "integratieproces te versnellen" door ze met subsidies over de streep te trekken vermoed ik. Ik noem dit gewoon PURE APARTHEID ! Ik kan daar geen ander woord voor vinden. Als nederlander zou je dan ook nog DANK JE WEL moeten zeggen. Er schijnt ook een wet gelijke behandeling te bestaan in nederland, wat daar in staat en in hoeverre je die als nederlander in de praktijk kunt gebruiken om je recht te halen weet ik niet. Als Maxima (aardige meid ! ) direkt de nederlandse nationaliteit krijgt zijn er personen die de wet gelijke behandeling gebruiken om een rechtszaak aan te spannen wat hun goed recht is, bij het voorbeeld van subsidie wat ik gaf is er niemand die dat doet, zou ook niet helpen waarschijnlijk !

De reden dat je als nederlander niks krijgt is heel simpel omdat je in je eigen land woont. Hoe je zoiets als overheid durft te verkopen aan je eigen bevolking snap ik dus niet. Maar ja, het is nederland en iedereen houd zijn kop dicht, dus als overheid kun je doen en laten wat je wilt omdat de bevolking toch niet massaal in opstand durft te komen. Kijk maar eens naar het "tijdelijke kwartje van Kok" op de benzineprijs. Hadden ze volgens mij beter het "AZC kwartje" genoemd omdat het daar allemaal wel naar toe zal gaan.
En zoals altijd het geval is, is het net als met alle baanlozen en andere projekten, met dit voorbeeld van startsubsidie voor buitenlanders ook weer zo dat alle motivatie van de overheid af komt en niet van de zogenaamde "zwakkere minderheden" zelf.

Voorbeeld 2 : Ik had een collega die een tijdje met een roemeen samenwerkte en op een dag krijgt die roemeen een belastingaanslag + boete over de laatste 2 jaar in de bus omdat hij met zijn auto op de foto genomen was door de wegenbelasting. Nu maakte mijn collega als grap de opmerking dat hij moest bellen en zeggen dat hij buitenlander is en niet wist dat hij wegenbelasting moest betalen. Dat deed die roemeen dus inderdaad en hij kreeg te horen na alle gegevens doorgegeven te hebben dat hij enkele dagen later terug moest bellen wat hij ook deed. Er werd hem meegedeeld dat ze dat wel konden begrijpen en de opgelegde boete + aanslag kwijtgescholden werd en hij vanaf nu wel wegenbelasting moest betalen. Zie zoiets als nederlander maar eens voor elkaar te krijgen, lukt nooit ! Volgens de wet dient iedere inwoner van nederland de wet te kennen, praktijk is anders zie je wel weer.

Voorbeeld 3 tot voorbeeld 10.000 : Ga ik hier allemaal niet plaatsen omdat jullie te weinig tijd hebben om die allemaal te lezen.

Wat de nederlandse regering al jarenlang doet met al die subsidies voor buitenlanders en buitenlandse verenigingen die de nederlanders en hun verenigingen niet krijgen, is haat en verdeeldheid zaaien onder de bevolking terwijl ze zelf willen, zelfs eisen dat iedereen vreedzaam naast elkaar leeft. Dat er zulke situaties en rassenrellen net als in Engeland en Duitsland nog niet voorkomen komt enkel maar omdat iedereen bang is om zijn bek open te doen. Als de regering lang genoeg doorgaat met zulke positieve discriminatie is er op den duur zoveel spanning onder de mensen dat er maar 1 vonkje nodig is (net als bv Ferdi E. met zijn 7 ton een buitenlander moest zijn) om het zaakje te ontsteken en dan zou er wel eens bloed kunnen gaan vloeien en zouden de daders "extreemrechtsen" zijn. Dat dat "extreemrechtse" er dan jarenlang door de regering en alle superlinksdenkenden zelf ingepompt is zien ze niet omdat ze gewoon een groot rooi bord voor hun kop hebben. In Den Haag bedrijven ze gewoon struisvogelpolitiek en blijven ze eeuwig hun kop in het zand steken.

Dat nederland een multiculturele samenleving is, is gewoon een feit. Laat dan a.u.b ook voor iedereen binnen die multiculturele samenleving dezelfde normen/ waarden / regels/ plichten/ rechten/ subsidies/ wetten etc etc gelden !

Ook hebben alle linkse politieke partijen overal altijd dezelfde oplossing genaamd "subsidie" voor. Zo las ik ik dacht begin dit jaar in de internetkrant dat er een idee was van de regering om subsidie te geven voor personen met een bijstandsuitkering omdat die nu vrijstellling hebben van gemeentelijke belastingen e.d en dus iets meer per maand krijgen dan iemand die werkt voor het minimumloon. Daardoor was de stimulans om te gaan werken weg en kwam dit idee van een subsidie over enkele jaren zodat ze misschien aan de slag zouden willen gaan als het hun niet te veel moeite was tenminste.

Dan denkt iemand die daar niet over nadenkt natuurlijk meteen dat het een goede zet is om dat zo op te lossen, maar bekijk het eens op de volgende manier : Die personen die zo al jaren thuis zitten en uit een ander zijn loonzakje eten zouden nu dus een extra subsidie moeten krijgen om te gaan werken, terwijl dat toch een plicht is dacht ik. Die uitkering van de a-sociale dienst is toch bedoeld als tijdelijke voorziening en niet als een nieuwe leefwijze ? Hebben degene die werken ook niet recht op meer in hun loonzakje dan hun buurman die nooit werkt ? Wie betaalt die subsidie dan weer ? Juist, degene die altijd al gewerkt hebben en waarschijnlijk weer iets meer belasting zullen moeten betalen daarvoor.

In het kort samengevat zouden degenen die werken dus extra moeten gaan betalen omdat hun luie buurman die niet wil werken omdat hij dan automatisch misschien FL 200 per maand meer heeft, niet gemotiveerd is om te gaan werken. Zoiets noemen ze de kar voor het paard spannen dacht ik. Het zou beter zijn om de minimumlonen eens op fatsoenlijk nivo te brengen door een (echte) loonbelastingverlaging in te voeren zodat iemand die werkt tenminste eens fatsoenlijk kan eten. En dan wel de uitkeringen op het huidige lagere nivo te houden zodat er een automatische stimulans is om te werken.

Dan daarbij een nog strengere controle op fraude en alle werkelozen gaan uit zichzelf wel werk zoeken zodat de openstaande vacatures opgevuld worden en alle miljoenen/miljarden kostende baanlozenprojekten die nu bijna geen resultaat opleveren ook afgeschaft kunnen worden.
Tot nog toe is iedereen elke keer met een dooie mus blijgemaakt als er bericht kwam van de regering dat ze er het volgend jaar door belastingherziening op vooruit zouden gaan, zulke berichten krijg ik tenminste volop uit nederland te horen. En elke keer opnieuw word het geaccepteerd ook door de bevolking. Er is 1 ding positief aan dat bericht van die subsidie en dat is dat het probleem al bekend is in Den Haag (nu al ????), nog 20 jaar en het is misschien opgelost.

Wat schijnbaar ook nog steeds niet doordringt tot een flink deel van de regering en bevolking is dat alle extreemrechtse partijen en groeperingen veel succes en aanhang krijgen omdat de rest van de politieke partijen hun kop in het zand steekt en gewoon niet luistert naar de mening en de wil van het volk waar ze wel voor betaalt worden. Hoe meer en hoe langer ze zulke struisvogelpolitiek bedrijven en de situatie dus uit de hand begint te lopen en er automatisch meer onvrede onder de bevolking komt, hoe meer voedingsbodem er is voor rechtsextreme partijen/groeperingen.

Als er al iemand is die zijn eigen mening naar buiten brengt zoals laatst een Imam in Rotterdam,word hij meteen door alle overheidsinstellingen en beschermende organisaties als "rascist" bestempelt. Het is natuurlijk zijn eigen schuld dat hij zo word aangevallen en er een onderzoek word gestart of hij strafrechtelijk kan worden vervolgd. Dan had hij zijn eigen mening maar moeten aanpassen aan de door de regering opgelegde "eigen mening" wat de rest van de bevolking ook braafjes doet ! Het is ook zo dat hij zijn geslachtsorgaan nog in een vrouw stopt en daarmee tot een uitstervend ras behoort in nederland, dat gevoel krijg je tenminste als je een hele avond tv presentators en hun programma's op nederlandse tv-zenders gezien hebt.

Als je in nederland ook het recht wil hebben om je mond open te doen en zelfs ook nog om ongestraft anderen waaronder zelfs de koninklijke familie ( Aardige mensen !) continu grof te mogen beledigen in het openbaar als topamusement voor superlinksdenkenden, moet je eerst op een andere vent kruipen. 1 heel goed voorbeeld daar van is topkwal Paulina de Leeuw ! Ik zal er in elk geval niet om treuren als hij (zij) ligt te kreperen van A-nus I-nfectie D-oor S-meerlapperij of door Kont en Krauwzeer(eerste symptomen daar van zijn o.a hevige jeuk rond de anus) Waarschijnlijk drinkt hij/zij ook die speciale "Anus & Frunnik" koffie.

(zelfgemaakt)-Hopelijk krijg ik geen last van de dierenbescherming omdat ik een net,intelligent en edel dier als een varken met zoiets vergelijk.(zelfgemaakt)-Hopelijk krijg ik geen last van de dierenbescherming omdat ik een net,intelligent en edel dier als een varken met zoiets vergelijk.(zelfgemaakt)-Hopelijk krijg ik geen last van de dierenbescherming omdat ik een net,intelligent en edel dier als een varken met zoiets vergelijk.(zelfgemaakt)-Hopelijk krijg ik geen last van de dierenbescherming omdat ik een net,intelligent en edel dier als een varken met zoiets vergelijk.(zelfgemaakt)-Hopelijk krijg ik geen last van de dierenbescherming omdat ik een net,intelligent en edel dier als een varken met zoiets vergelijk.

Mocht je dit laatste nogal grof vinden, luister dan eerst eens 5 minuten naar die vieze vette kwal. Vergeleken daarmee druk ik me nog heel fatsoenlijk uit. Als hij/zij zelf in Terneuzen door een groep meiden word uitgejoeld pakt hij/zij zijn/haar biezen al omdat hij/zij kwaad is.

Wat me een X-aantal jaren geleden een beetje tegenviel van de moslimgemeenschap in nederland was toen ik hoorde dat die kwal flink de spot had gedreven in een moskee met de moslims hun geloof (wat gewoon hun eigen recht is waar ze in geloven !) en toen hij later zijn excuus aanbood omdat het "zo niet bedoeld was",ze dat accepteerden. Meteen toen ik hoorde van zijn gespot rekende ik er al op dat ze er een speldenkussen van zouden maken.

Even ter verduidelijking : Ik heb nog nooit 1 minuut gekeken naar dat figuur op tv, ik hoorde het altijd op het werk van extreemlinkse figuren onder elkaar die de volgende dag nog met een orgasme rondliepen door alle hatelijke beledigingen over de Koningin en andere "Grote". Als ik dat figuur op mijn tv zag verschijnen, stond hij binnen 2 seconden op een andere zender. Niet dat het altijd helpt, ik hoorde van iemand die dat ook deed en bij een homoprogramma uitkwam, en vervolgens 2 seconden later bij een talkshow over lesbische (zal wel bij Sonja Barend geweest zijn, zag je niks anders) waarna de tv maar helemaal uitgezet werd, of er geen andere onderwerpen meer zijn om een avond mee op te vullen.

Als je in nederland in de ww of bij de a-sociale dienst loopt krijg je elke cent waar je recht op hebt, ze storten het soms een paar jaar later nog op je bankrekening als er achteraf een belastingherziening is geweest. Bij een werkgever is dat soms wel eens anders, daar zijn er bij die je bestelen als je niet oppast. Wat me ook opgevallen is toen ik voor een uitzendburo bij diverse bedrijven heb gewerkt is dat bij sommige bedrijven het wel lijkt of je op staande voet ontslag krijgt als je een grapje maakt. Het enige wat daar toegestaan is, is de baas aan zijn kont likken en iedereen loopt daar sagereinig rond door de hele concentratie kampsfeer die er bij zo'n bedrijf hangt.

Als je soms mocht denken dat ik nederland ook maar 1 seconde gemist heb ; NEE ! Ik zet nu geen wekker meer en kom uit bed wanneer ik zin heb. Ik vind het achteraf wel jammer dat ik geen 15 jaar eerder vertrokken ben, want dan had ik me gemakkelijk op een beetje pijn in mijn rug kunnen laten afkeuren en kreeg ik nu een wao uitkering achteraan gestuurd en konden jullie nu voor me werken. Ik heb 25 jaar gewerkt en enorm veel overuren gemaakt in nederland en dat zijn er 25 teveel geweest als ik het nu bekijk. Had ik alles van tevoren geweten, dan had ik misschien nooit 1 slag gewerkt en lekker mijn handen opgehouden bij de a-sociale dienst of nog beter waar ik achteraf enorme spijt van heb dat ik dat niet gedaan heb, op mijn 20ste ontsnappen naar een fatsoenlijk land zoals verderop beschreven.

Zelfs al heb je in een ander emigratieland dezelfde levensstandaart als in nederland, dan ben je toch veel beter af omdat je veel meer ruimte en vrijheid hebt en van die hoge belastingen verlost bent. Je kunt daar zelfs gewoon je eigen mening naar voren brengen zonder dat iemand je terecht wijst.

Als je in nederland je handen op houd bij de soos kun je enkel geen eigen huis kopen, maar dan word wel je huurhuis op kosten van de gemeenschap voor je ingericht en moet je geen gemeentelijke lasten betalen, dat doet je buurman die nog werkt wel voor je. Een paar dagen zwart werken in de maand en je hebt meer dan degene die voor een normaal salaris werken. Het enige waar je je als uitkeringsgerechtigde zorgen om moet maken is of de vuilnisauto de volgende morgen niet te vroeg door de straat komt en je wakker maakt.

Ook het arbeidsburo kan wel eens lastig doen, maar als je af en toe voor de show eens een cursus volgt die ze voor je betalen en waar je maar 1 keer naar toe gaat zodat je zakt als een baksteen, dan vallen die ook wel mee. Dat is al jarenlang dagelijkse praktijk dat er zo belastinggeld weggegooid word.Tijdens de cursussen voor het chauffeursdiploma en het heftruckcertificaat waren er zo diverse figuren die maar 1 keer kwamen en waar het arbeidsburo alles voor betaalde, terwijl ik en de rest die werkten alles zelf konden betalen. Na verloop van tijd word je gewoon in de file "hopeloze gevallen/beroepswerkloze gestopt en vallen ze je niet meer lastig.

Als ze je toch verplichten om ergens te gaan solliciteren, dan is het je eigen schuld als je aangenomen word. Gewoon een paar dagen niet scheren, oude kapotte ongewassen kleren aan met oud bier of Petulia er over gegoten (Dit laatste werkt fantastisch, weet ik van iemand die nog niet eens binnen mocht komen in het kantoor omdat "jouw soort hier niet gewenst is !!!!"), een paar uur of een dag te laat op de sollicitatieafspraak en je gewoon negatief opstellen en je bent 10 minuten later weer terug buiten en je kunt weer gewoon verder profiteren en je haalt de 65 ook wel zonder je moe te maken en te laten commanderen door een baas.

Personen die graag werken en er voor beloond willen worden, kunnen beter een paar jaar werkervaring opdoen en vertrekken naar Canada, Amerika, Nieuw zeeland of Australie. Dan zitten er geen 4 man achterop je fiets als je naar je werk gaat en ben je ook van al die nederlandse regels en belastingen af. Als je te lang in nederland blijft loop je de kans dat je het normaal gaat vinden om zoveel belasting te betalen en dan ben je te laat. Er zijn nog landen waar je naar prestatie word beloond en niet hetzelfde salaris krijgt dan degene die de kantjes er af lopen of zelfs als degene die nooit werken en levenslang werkloos (werkschuw) zijn.

In nederland gaat het nog zover komen dat je met een teller op je kont moet rondlopen en voor elke scheet die je laat milieubelasting moet betalen (ook alleen degene die werken maar) en de nederlandse bevolking slikt alles zonder enig protest, het lijkt wel een makke kudde schapen die zich laat kaalscheren. Als er al iemand de bevolking via alle beschikbare media zou oproepen om een protestkaartje van 80 cent naar den haag te sturen, zouden er misschien nog geen half miljoen kaartjes opgestuurd worden en de rest zegt gewoon : "het helpt toch niks !" , en denkt slim te zijn door 80 cent uit te sparen

Inmiddels heb ik dus een reactie gekregen van iemand die al ruim 9 jaar in Nieuw-Zeeland woont en zegt dat het daar intussen bijna net zo'n a-sociaal zootje als in nederland geworden is en dat er op dit ogenblik 21% van de bevolking van een uitkering leeft. Volgens hem is de regering daar van hetzelfde kaliber als de extreemlinkse partijen in nederland en denken ze enkel maar aan degene die een uitkering krijgen en die op hun gaan stemmen en niet aan degene die alles moeten ophoesten. Ook wat betreft positieve discriminatie scoorde Nieuw-Zeeland enorm hoog volgens hem. Ik ga er dus gewoon vanuit dat hij de waarheid vertelt. Volgens hem kan ik Nieuw-Zeeland beter verwijderen als voorbeeldland om naar te emigreren. Ik zal het gewoon laten staan en iedereen moet zelf maar weten wat hij doet met deze info.

De meeste werkenden (vooral de extreemlinksdenkende) denken dat nederland het paradijs op aarde is, maar dat is het alleen maar voor degene die hun handen ophouden.Je hoort ze ook altijd zeggen : "ik ben blij dat mijn wiegje in nederland gestaan heeft !". Ik ben daar helemaal niet blij mee, ik ben al meerdere keren in Canada en Amerika geweest en daar zie je duidelijk het verschil tussen degene die werken en degene die er te lui voor zijn, in nederland zie je dat ook omdat degene die te lui zijn om te werken, vaak 2 video's in huis hebben in plaats van 1. Dat zouden nu wel 2 of 3 of 4 computers kunnen zijn. Ik heb nooit kunnen begrijpen hoe het komt dat emigranten altijd negatief over nederland praten, maar nu ik er zelf ontsnapt ben begin ik steeds meer dezelfde gedachten te krijgen, waarschijnlijk omdat ik nu niet meer werk en alle tijd heb om na te denken over de hele situatie daar en mijn jarenlange onvrijwillige bijdrage aan het geheel.

Zolang je nog werkt in nederland, word je op alle fronten aangevallen en bestolen. Zodra je in nederland je hersens gebruikt en gaat parasiteren, word je op alle fronten beschermd en vertroeteld !!!

Mocht je nu denken dat het allemaal wel meevalt in nederland omdat je een hoger salaris hebt vanwege een hoge opleiding, promotie of ploegendienst of veel overuren of wat dan ook, dan hoop ik dat je niet hetzelfde meemaakt als ik en met je neus op de feiten word gedrukt. Mocht je ineens zonder werk komen te zitten tijdens een recessie en je gewoon niet even snel ander passend werk kan vinden en vervolgens door die rascistische flikkers op het arbeidsburo naar allerlei baantjes gestuurd worden waar je mag werken voor het minimumloon waar je nog geen hond fatsoenlijk van in leven kunt houden en soms nog minder per maand krijgt dan iemand die nooit een slag werkt en ook nooit lastiggevallen word door het arbeidsburo, dan zul je er wel eens anders over kunnen gaan denken ! Dan krijg je zeer waarschijnlijk dezelfde mening als ik !

Ik werd in 1994 eens naar een uitzendburo gestuurd die een baantje hadden om in 4 ploegendienst opleggers op en af een fabriek te rijden. In eerste instantie klinkt dat helemaal niet slecht, maar daar aangekomen hoorde ik al snel het wel zeer riante salaris van ongeveer FL 1900-2000 (inclusief ploegentoeslag) per maand. Dat ze er niemand voor konden vinden om voor dat bedrag 7 dagen per week te werken en opgejaagd te worden snapten ze zelf niet ! Ik deed het in elk geval niet en wist het te vermijden. Ik had toen ook al enkele dagen per week werk bij een ander via een uitzendburo.

Er zijn ook vele nederlanders die het door de enorme stroom asielzoekers die binnenkomen niet meer zien zitten in nederland, tegen die personen zou ik vanuit een ver land willen zeggen :"Houd moed,Houd moed !". Er komt nog een dag dat de asielzoekers prima kunnen opschieten met de blanke minderheid ! (grapje,moet kunnen.) Tevens zijn ze ook een aanwinst voor onze cultuur ! De communicatie zou nu ook al makkelijker kunnen verlopen als alle nederlanders Swahili zouden leren. Ik moet hier even bij vermelden dat er diverse extreemlinkse politieke partijen zijn die alle wetsvoorstellen om ongewenste economische asielzoekers buiten te laten tegenhouden omdat dat allemaal toekomstige stemmen voor ze zijn. Ook reeds afgewezen asielzoekers mogen van hun niet teruggestuurd worden omdat de situatie in hun land altijd "te gevaarlijk" is, zodra ze dan een vaste verblijfsvergunning hebben gekregen gaan ze gewoon op vakantie naar hun vaderland van jullie belastinggeld, dat geeft de regering zelf ook toe dat het gebeurt.

In de 70er en 80er jaren liepen vele nederlanders op het werk te klagen over de hoeveelheid Surinamers die zogenaamd " op vakantie" kwamen naar nederland en er bleven terwijl dat notabene geboren nederlanders waren. Degene die na 1975 kwamen hadden intussen een surinaams paspoort gekregen, maar waren toch geboren nederlanders. Als je die situatie vergelijkt met de enorme hoeveelheden asielzoekers die nu zonder paspoort neerstrijken in heel Europa, maar vooral toch in nederland omdat de linkse partijen daar de wetten soepel houden zodat het daar makkelijker is om een verblijfsvergunning te krijgen, kun je met recht de 70er en 80er jaren beschouwen als "DE GOEIE OUWE TIJD !". Als ze al een afgewezen asielzoeker buiten willen zetten, komen er petities van extreemlinksdenkenden (die graag zo veel mogelijk belasting willen betalen) om die persoon toch binnen te houden wat meestal nog lukt ook. Een al dan niet geacteerde zelfmoordpoging of hongerstaking is meestal ook genoeg om de regering op andere gedachten te brengen.

Als ik hier in gesprek met Filipino's vertel dat er velen in nederland gaan werken voor het minimumloon wat hetzelfde of zelfs lager is door vrijstelling van gemeentelijke belastingen dan de uitkering van eeuwige werklozen, verklaren ze iedereen die dan nog gaat werken voor gek. Het commentaar is meestal zoiets van :"Als ik hetzelfde geld krijg om thuis te zitten, gaan ze zelf maar werken, degene die dat doet is gek !". Het enige dat ik over zo'n mening kan zeggen is dat die filipino die dat zegt meer hersens heeft of ze beter gebruikt dan een nederlander die voor het minimumloon werkt. Waarschijnlijk komt het doordat hard werken in de nederlandse cultuur zit en men een eigen huis heeft dat er nog zoveel zijn die gaan werken voor het minimumloon. Vandaar dat de regering al jarenlang op dezelfde manier door kan gaan. Zal in de verre (hopelijk zeer nabije)toekomst wel veranderen denk (hoop)ik.

Ik zal hier ook nog even plaatsen dat er (extreemlinkse)personen zijn die vinden dat velen in nederland en vooral ik eeuwig en altijd met dat "typische nederlandse geklaag en gekanker" voor de dag komen. Ik wil hier ook even mijn mening over kwijt. Dat mensen klagen is geen "typisch nederlands verschijnsel", er word in elk land ter wereld wel door een of meerdere groepen geklaagd. Dat er in nederland meer dan gemiddeld geklaagd word wat sommigen met een zwaar woord "gekanker" noemen (Ik distantieer me van zulk taalgebruik !), komt omdat men als werkend mens daar ook meer dan gemiddeld bestolen word ! Daar heb ik verder helemaal niks aan toe te voegen !

Dat er belasting moet worden betaald om de voorzieningen in het land te financieren is iedereen zonder enige twijfel het wel mee eens. De vraag is echter hoeveel belasting en waar dat geld allemaal blijft. En dan vooral ook of het eerlijk verdeeld word onder degene die het echt nodig hebben of zoals nu ook gebeurt onder degenen die gewoon te lui zijn om te werken en die door een X aantal extreemlinkse sektes een handje boven het hoofd gehouden worden. Van enige dwang om te gaan werken is ook geen sprake, enkel als iemand b.v na 20 jaar voor de eerste keer zonder werk zit en zo snel mogelijk weer ander werk wil hebben, word hij op het arbeidsburo vanaf de eerste minuut aangekeken en behandeld of hij een rasprofiteur is. Bij degenen die al jarenlang thuis zitten durven die flikkers op het arbeidsburo zo niet te handelen, misschien krijgen die ook nog wel koffie met slagroomgebak als ze daar komen. Ik sta nergens meer van te kijken daar.

Ik zag laatst dat bij een baanlozenproject in Amsterdam eerst heel vriendelijk een uitnodiging verstuurd word om eens langs te komen, daar kwam de meerderheid gewoon niet van. Vervolgens krijgen ze dan nogmaals een vriendelijke uitnodiging en als daar ook niet op gereageerd werd, zouden er eventueel als ze het nodig vonden controleurs heen gestuurd worden en bleef elke medewerking om werk te vinden weg, dan zouden er strafmaatregelen volgen. Dat laatste is helemaal een lachertje omdat er maximaal maar iets van 15% van de soosuitkering afgetrokken kan worden dacht ik. Het zou beter zijn dat ze na 2 uitnodigingen zonder enige reactie er op, meteen de complete uitkering in zouden trekken en die persoon de eerste 10 jaar niks meer zou krijgen zodat hij/zij geen andere keuze meer heeft dan te gaan werken. Dat zou ik niet meer dan redelijk vinden tegenover de belastingbetalers die alles moeten ophoesten.

Wat in nederland ook normaal is dat alcohol, drugs en gokverslaafde meestal eerst door hun hobby schade toebrengen aan de gemeenschap en daarna op kosten van die gemeenschap mogen afkikken, ik zou het vrij normaal vinden dat ze later alle kosten gewoon gepresenteerd krijgen en degene die niet zo'n zwakke kop hebben er niet voor moeten opdraaien.

Ook het gebruik van moeilijke woorden is tegenwoordig normaal, misschien omdat het interessant staat. Ik heb daarom enkele gezegden vertaald in moeilijke taal als bijdrage aan dat verschijnsel.
*Als je tegenwoordig nog werkt in nederland, doe je dat voor de felis domestica zijn vagina (de kat zijn ...drieletterwoord).
*Ik geef s'morgens mijn kanis familiaris de gelegenheid om zijn sanitaire behoeften te doen (ik laat s'morgens mijn hond uit).
*Ik kom zelf uit Zeeland en in vroeger tijden werd er op straat wel eens naar een boer geroepen : "He boer, stront aan je jas !!"!
Dat zou tegenwoordig niet meer ethisch verantwoord zijn en zou als volgt moeten klinken : "Pardon agrarier, feacalien aan je colbert !"

Tot slot wil ik even vermelden dat het gewoon droevig is dat zo'n mooi landje als nederland in ongeveer 40 jaar zo verziekt is door die extreemlinkse bucht in den haag. De echte schuldigen zijn natuurlijk die hersenlozen die daar op stemmen/stemden en ook zichzelf bestelen als ze tenminste niet uit eigenbelang er op stemmen/stemden en te lui zijn/waren om te werken. Welke soort er in de 60er jaren zeker uit eigenbelang op stemde weet ik wel omdat er toen bij ons in de straat ook zo'n persoon woonde met grote PVDA posters op de ramen tijdens verkiezingen. Ik zal hem hier "Kees" noemen wat zijn echte naam niet was.

Het gebeurde geregeld dat "Keesje ziektewet" zoals zijn bijnaam was ergens bij iemand op de steiger stond te metselen gewoon tijdens een werkdag (voor contant geld !) en men aan hem vroeg : "He Kees, ben je al weer aan het werk ? ". Antwoord : " Nee,ik ben nog niet aan het werk, ik zit nog steeds in de ziektewet, de pijn is nog niet over !". Die kende dus vroeger het klappen van de zweep al ! Dezelfde soort melden zich ook altijd ziek vlak voor de vakantie als ze vakantiebonnen hebben zodat ze de vakantie dubbel betaald hebben. Of dat probleem intussen al opgelost is weet ik niet.

Hadden ze nou in de 60er jaren toen ze de lonen naar boven hadden gekregen en toen begonnen met alle uitkeringen op dezelfde hoogte te krijgen, die linkse bucht allemaal de mond dichtgesnoerd, dan was nederland nu misschien een prachtig landje geweest met een arbeidsvriendelijk klimaat waar de eigen werkende bevolking al 40 jaar dik tevreden is en niet massaal probeert te ontsnappen naar andere landen en vervangen word door werknemers uit het buitenland waarvan een deel heel zachtjes uitgedrukt dikwijls niet zo gemotiveerd is om s'morgens een wekker af te laten lopen.

Er zijn nu al hele groepen uit de 2 volgende generaties die nooit werken en alleen drugs verkopen of zich met andere criminele handelingen bezighouden en enkel maar recht op een uitkering hebben omdat hun vader/grootvader een jaar of 10-15 met een bezem in zijn hand gelopen heeft. Ze zijn niet allemaal zo,l aat dat even duidelijk zijn ! Er zijn er genoeg met dezelfde nationaliteit/afkomst die absoluut niks met zulk a-sociaal tuig te maken willen hebben en er zich zelfs nog voor schamen dat ze dezelfde afkomst hebben en zich wel aanpassen in nederland ! Er lopen er ook genoeg tussen met diploma's op zak waar vele nederlanders jaloers op zouden worden en die dus hoge posities op gaan vullen.

Alle mogelijke loonsverhogingen zijn de laatste 40 jaar verdwenen in de (meestal A-)sociale zekerheid, vandaar dat er bijna geen verschil meer is tussen loon en uitkering. Zelfs de vakbonden die notabene opgericht zijn om te zorgen dat de werknemers goede werkomstandigheden en een goed salaris hebben doen niks anders dan ouwehoeren om de uitkeringen (belasting) omhoog te krijgen en daardoor hun eigen leden te bestelen, en die zijn dan meestal ook nog zo stom dat ze dat zelf niet weten en steunen blindelings alle voorstellen ook nog. Het resultaat is dat het verschil tussen loon en uitkering minimaal is of zelfs helemaal verdwenen of door de vrijstelling van gemeentelijke belastingen de uitkeringen zelfs hoger dan de lonen zijn en daarbij ook alle motivatie om te gaan werken weg is.

Dan heb ik het nog niet eens gehad over de vele miljoenen/miljarden die naar Afrika gestuurd zijn en wie weet bij welke dictators daar op hun bankrekeningen terecht gekomen zijn.
Jammer, jammer, jammer, het zou zo'n mooi landje kunnen zijn waar het goed en tevreden vertoeven is als je werkt ! Als het zo door gaat in dit tempo, moeten de nederlanders met hersens die het beu zijn in de zeer nabije toekomst nog gaan vluchten naar Afrika omdat de bevolking daar van allemaal in nederland zit en heel Afrika dan leeg is. Dat heeft dan wel 1 voordeel en dat is dat de ontwikkelingshulp die kant op ook stopt als er tenminste nog genoeg belastinggeld voor beschikbaar is. Anders zou het vele belastinggeld op den duur nog bij de nederlanders zelf terechtkomen.

Ik zou als tegenstelling van die vele miljoenen/miljarden die naar Afrika gegaan zijn ook nog kunnen vermelden dat er bv in nederland zelf overal op bezuinigd moet worden zoals o.a op een traumahelikopter die s'nachts niet mag vliegen omdat hij al aan zijn uren zit en tevens ook door beperkte vergunning en communicatiestoornissen niet mag uitvliegen om een 8 jarig kind het leven te redden, waarop buurman Duitsland zo goed is om het kind op te pikken en zijn leven te redden. Terwijl 13-14 miljard per jaar voor de AZC's normaal was. En zo zijn er nog vele gevallen. Ik ga er verder niet op in, ik stop er mee, het lijkt zelf wel een ontwikkelingsland !

Als er nog eem paars 3 & 4 had gekomen was dit misschien wel de nieuwe NL vlag geworden !

Er zijn ook personen die menen dat niemand zich negatief mag uitlaten over het land waar zijn wieg gestaan heeft. Daar zal ik even op reageren.
Ten 1ste maak ik zelf wel uit wat mijn mening is, daar heb ik niemand anders voor nodig. Als iemand dat intussen nog niet begrepen had,heeft hij wel een ontzettend groot rooi bord voor zijn kop.
Ten 2de heb ik nederland zelf niet uitgezocht om afgeleverd te worden, ik had veel liever gehad dat de ooievaar de atlantische oceaan overgestoken was en me daar ergens in een fatsoenlijk land had afgeleverd.
Ten 3de ook nog even het feit dat het sociale nederland waar mijn wieg stond niet hetzelfde nederland was als het a-sociale zootje nu in 2001. Toen werd iemand nog gestraft als hij een misdrijf beging, tegenwoordig worden ze meer beloond met een privesuite met roomservice in een 3 sterrenhotel (als ze daar tenminste al heen moeten) er voor. Enkel het slachtoffer word gestraft als hij voor "eigen rechter" speelt. Dat moet je aan de rechterlijke macht overlaten, die zijn daar gespecialiseerd in en toe bevoegd.

Ook was het 40 jaar geleden nog min of meer een schande in nederland om niet te werken en te parasiteren (rooie waren hierop de grote uitzonderingen !), tegenwoordig is het iets waar velen trots op zijn als ze het voor elkaar krijgen om uit een ander zijn loonzakje te vreten en ik moet ze nog gelijk geven ook dat ze het doen, de gelegenheid word je op een presenteerblaadje aangeboden. Of ze het nou doen van de soos, WAO via simulatie of hoe dan ook. Ik vermeld er meteen even bij dat er ook nog werkelozen zijn die liever vandaag dan morgen aan de slag zouden willen en ook genoeg WAO'ers die echt ziek zijn en niet kunnen werken en niks liever zouden willen dan weer 100% gezond te zijn en morgenochtend op hun fiets te kunnen stappen naar hun werk. Ik ken er zelf van die laatste groep ook enkele. Die krijgen dus met recht een uitkering.

Zulke vallen echter niet zo op als de parasiterenden omdat ze niet dagelijks in het cafe staan te lachen om anderen die nog gaan werken. Het percentage WAO'ers dat niks mankeert en enkel simuleert moet enorm zijn uit observatie en geplubiceerde resultaten van onderzoeken. Nu in 2002 is er een rapport waaruit blijkt dat de statistieken aangeven dat de helft van de WAO's uit gastarbeiders bestaat. Dus is het tijd om een nieuwe term in te voeren : "GastWAO'ers".

Wat er in die 40 jaar nog niet veranderd is in nederland, is dat je toen ook al kon horen op het werk :"Ze gaan iets doen in Den Haag aan die uitkeringstrekkers die niet willen werken !". Datzelfde hoor je tegenwoordig nog altijd op het werk, betekent dus gewoon dat er nog helemaal niks aan gedaan is, behalve dan de uitkeringen en automatisch daarop volgend de loonbelasting verhogen.

Heel dat idiote argument dat je niet negatief mag praten over je geboorteland betekent dus dat ook alle economische (volgens mij en vele anderen 99.9% van alle) asielzoekers die zogenaamd "gevlucht" zijn voor (een overall en werkschoenen) hun leven, moeten zeggen dat hun geboorteland "zo'n prachtig en geweldig land" is. Ook al diegenen die Oost-Duitsland ontvlucht zijn met gevaar om neergeschoten te worden hadden die verklaring dan moeten afleggen.

Heel dat argument slaat dus totaal nergens op ! Je kunt geen situaties van 40 jaar geleden vergelijken met nu. Ik ben net als velen voor mij ook gevlucht uit nederland voor die blauwe enveloppen, rooie uienschillen in mijn loonzakje en het gejaag daar (als je tenminste nog werkt). Zelfs toen ik nog niet geboren was waren er al mensen die om die redenen vluchtten uit nederland. En er gaan er nog velen volgen aan de reacties die ik krijg op deze pagina te merken ! Hoewel ik wel een sterk vermoeden had, was ik er zelf een beetje verbaasd van hoeveel personen dezelfde denkwijze als ik hebben en daar al in de startblokken staan.

In het kort samengevat is mijn mening die ik deel met vele nederlanders die er ook al ontsnapt zijn of met zulke plannen rondlopen of die er gewoon altijd zullen blijven werken en klagen, dat nederland een open strafkamp voor werkwilligen en een paradijs voor criminelen en parasieten is.
Met meestal een extreemlinks of teveel aan extreemlinks toegevend figuur in het torentje in Den Haag die meteen ingrijpt zodra hij naar buiten kijkt en merkt dat de gemiddelde werkmens 1 Euro per maand meer krijgt dan de gemiddelde uitkeringstrekker.


Ik volg geregeld via internetkranten wat er gebeurt in nederland (zeker niet uit heimwee, meer om te lachen) en heb nu dus een zeer positieve ontwikkeling in de komende verkiezingen waargenomen. Er is nu Leefbaar Nederland en ik heb heel het verkiezingsprogramma eens doorgenomen (ik heb toch niks anders te doen). Wat er in staat zijn grotendeels punten die sterk onder de bevolking leven en door de huidige kop in het zand stekende en elkaar baantjes toeschuivende politici (foutje in de politiek, geen probleem, er is nog wel ergens een burgemeesterspost vrij voor je !) al vele jaren verwaarloosd worden of worden toegedekt of die ze met subsidies gestolen uit het loonzakje van de werkenden proberen op te lossen en juist het zaakje verergeren er mee. Leefbaar Nederland gaat tenminste de problemen niet uit de weg en zegt gewoon wat er gaande is en dat er over gediscussieerd moet worden om het op te lossen. Dit gaat helemaal in tegen de werkwijze van de huidige politici die alles voorzichtig proberen te omschrijven en er liever niet over praten en het afschuiven op het volgende elkaars kontlikkende kabinet die op hun beurt hetzelfde weer doen.

Ik ben zelfs van plan om hier in de Filipijnen te gaan stemmen op het consulaat op LN, niet omdat ik er wakker van lig of ze uit jullie loonzakje 38% of 90% loonbelasting stelen, dat is jullie eigen schuld, moeten jullie ook maar vluchten of massaal je bek opendoen of het werk neergooien net zo lang tot Kok door de knieen gaat en de belastingen omlaag gaan. Enkel maar omdat het gewoon nodig is om het machtsmonopolie van die extreemlinkse alles beinvloedende politici in Den Haag te doorbreken. Tevens ook om te zorgen dat er nog geld voor mijn pensioen is als ik er over 21 jaar om kom.

Wat ook een normaal iets in kortzichtig rood/groen nederland is dat je als politicus gewoon durft te zeggen dat de in nederland wonende buitenlanders niet enkel rechten, maar ook plichten hebben, je al voor "rascist" uitgemaakt word. Kun je nagaan hoe a-sociaal verziekt het landje al is ! Als ik me hier in de Filipijnen misdraag word ik meteen opgepakt en buitengesodemietert, zelfs als iemand zijn visa 1 dag verlopen is word hij al opgepakt en bij de immigratie in de cel gegooid in afwachting van een vlucht richting waar hij vandaan komt, heb ik hier zelf al 2 x gezien dat ze daarom de cel in gingen bij de immigratie.

Zo af en toe krijg je eens een idee en dan werk je dat uit.
Zo ook met het volgende gedicht wat ik in 2002 op het Pim Fortuyn forum heb geplaatst en waar een hoeraatje door op ging. Er kwamen meerdere positieve reacties op en daarom plaats ik het hier ook even.
Ik heb het geregeld aangevuld met meer recente gebeurtenissen.
Hoe kwam dit nu tot stand ?
Gewoon mezelf even verplaatsen in de idealen van het (nederlandse) socialisme en dat is :
*zoveel mogelijk uit een ander zijn loonzakje vreten d.m.v. de bijstand, WW of ziektewet.
*zo veel mogelijk mogelijkheden creeeren om uit een ander zijn loonzakje te vreten en weigeren er iets aan te doen om het te verminderen.
*zo veel mogelijk uitvreters importeren om hun partijpositie te versterken.
*alles en iedereen die crimineel en/of a-sociaal en/of parasiterend is zoveel mogelijk beschermen als iemand er negatief over praat.
*gezamenlijk in de aanval tegen iedereen die een andere mening durft te openbaren zoals een goed communist behoort te doen.
Er waren er zelfs tussen die zelf ook werkten en dus zelf ook moesten betalen voor al die uitvreters die geimporteerd werden en ze toch volop beschermden en elke vorm van uitzetting probeerden te voorkomen. Ik heb me dus heel even in hun (ontzettend) simpele gedachtengang begeven en zodoende kwam het volgende gedicht tot stand.
Ze (de semi-communisten) zullen er niet blij mee zijn en ik zal ze er zeker mee op de kast jagen wat ook de bedoeling is en zitten ze daar al komen ze misschien op het dak terecht. Lekker daar laten zitten zou ik zeggen, zitten ze niemand in de weg.
Zo lang ze daar zitten kunnen ze ook geen positief discriminerende wetten aan de werkenden in het land opleggen.
Hopelijk krijgen we ook strenge vorst komende winter.

In elk geval zitten al hun idealen er in verwerkt op een overduidelijke wijze en zal het voor hun even slikken zijn dat zulke vrijheid van meningsuiting zomaar toegestaan is in NL zonder dat er 20 jaar strafkamp in Siberie op staat. Iets wat DE partij nog vergeten is in te voeren onder paars.

Ik heb het heel toepasselijk genoemd :

WAAR MOET DIT HEEN ?

Onze idealen door PVDA en Groen Links zo goed verwoord.
Zijn op 15 mei 2002 door Lijst Pim Fortuyn in de kiem gesmoord.
Het negeren van dissidente partijen wat in het verleden makkelijk lukte zoals bij de CD.
Zat ons deze keer met Lijst Pim Fortuyn niet mee.
Rechtse rakkers laten zwijgen wat ik in het verleden makkelijk vond.
Werkt niet meer, ze openen nu zelfs massaal hun mond.
Het "ware geloof" wat in het Rode Boekje van Wim Kok stond.
Komt nu enkel negatief uit hun mond.
Wij socialisten die er altijd naar leven.
Moeten nu enkel bij de gedachte dat we moeten gaan werken al gaan beven.
Vroeger waren we er van verlost omdat die "dissidenten" allemaal vluchtten naar een emigratieland.
Nu blijven ze hier en gaan gezamenlijk in de aanval met de strijdbijl in de hand.
Een oude strategie van ons die prima werkt.
Hebben ze afgekeken en hun positie er mee versterkt.
Hoe moet dat nu verder gaan in dit eens zo sociale land ?
Krijgt dan niemand meer een uitkering in zijn hand ?
Moet dan iedereen maar gaan werken op den duur ?
Mogen wij socialisten niet meer uitslapen en lachen om onze werkende buur ?
Wie komt nu nog op voor onze rechten ?
Moeten wij socialisten en onze beschermelingen dit met een overall aan gaan beslechten ?
Natuurlijk liep het in PVDA kabinetten door al het geparasiteer financieel na enkele jaren altijd spaak.
Maar de oplossing was dan altijd een CDA/VVD kabinet er na hun zaak.
PVDA zat dan vanuit de oppositie alle door hun zelf veroorzaakte broodnodige maatregelen te bekritiseren.
Kiezers trapten er altijd in en stemden weer op DE partij en wij socialisten konden weer 4 jaar lang ongehinderd parasiteren.
Wij aanhangers van DE partij hadden het dan weer goed naar ons zin.
Linkse partijen zeiden op den duur zelfs tegen alle buitenlandse parasieten :"Kom er maar in !".
Voor deze tot voor kort zeer welkome buitenlandse gasten gaat nu zelfs de grens bijna dicht.
Is de meerderheid van de bevolking nu voor extreemrechts gezwicht ?
Onze partij kreeg juist meer stemmen met onze buitenlandse gasten er bij.
En nu horen we :"Iedereen moet werken, ook Gij !".
Kijk eens naar al het goeds wat paars deed na o.a. het volgende te introduceren :
Wildplassers massaal bekeuren en groepsverkrachtingen door allochtonen vanwege hun cultuur onbestraft tolereren.
Enig begrip voor een ander zijn cultuur is wel op zijn plaats, dat is zeker en vast.
Klaag dus ook niet als je dochter word mishandeld, verkracht en/of de keel word opengesneden door een buitenlandse gast.
Dat moeten wij accepteren, ze zijn nu eenmaal onze welkome buur.
Tenslotte zorgen zij voor een verrijking van onze nederlandse cultuur.
Ook inbreken in iemand zijn huis en de spullen verkopen in een winkeltje in een AZC.
Toont hun enorme ondernemingsdrift aan, nog maar net in het land en ze draaien toch al volop mee.
Zeg nu zelf, is dat hoopgevend voor de nederlandse economie in de toekomst of niet ?
Dan ben je wel extreemrechts verblind als je dat niet ziet !
Is er dan geen tolerantie en solidariteit meer onder de mensen?
Denkt men enkel maar aan zichzelf en hun kapitalistische wensen ?
Ook onze eens zo sociaal voelende ex-partijleider Kok is nu dan voor het grote geld gezwicht.
Geeft zichzelf als commissaris een kapitale loonsverhoging en voor de werkman is door zijn beleid de kraan helemaal dicht.
Zijn ex-collega Honecker in de DDR deed het al jaren er voor.
Alle werkenden hadden in de DDR enkel droog brood en hij een groot zwembad indoor.
Waar is de sociale eenheid van weleer ?
Komt die kans op parasiteren voor ons dan nooit meer ?
Heerlijk net als voorheen in de bijstand, ziektewet of de WW.
En overdag als een ander werkte, wij zitten lachen in het cafe.
Moet nu iedereen, zelfs wij een wekker gaan zetten en gaan werken ?
Hoe durven ze, die brutale extreemrechtse vlerken !
Ons sociale paradijs van weleer
Is helaas niet meer.

Getekend : Een extreemlinks denkende inwoner van Nederland.

Laatst hoorde ik van iemand van de immigratie zelf over een buitenlander hier die zijn filipijnse vrouw mishandelde waar ze een gesprek over had gehad bij de immigratie. Meneer wilde in Januari zijn permanente visa verlengen, maar moest eerst even op het kantoor van de hoogste in rang komen voor een gesprekje. Daar zette hij een groot smoel open toen hij er mee geconfronteerd werd en beweerde dat die persoon zich met haar eigen zaken moest bemoeien. Die maakte daar op haar beurt ook geen probleem van en liet direkt zijn permanente visa ongeldig verklaren zodat hij illegaal was en hem in de cel steken. Volgende dag het vliegtuig in en het was opgelost. Zal ook nooit meer een visa krijgen voor de Filipijnen.

Vroeger kon je kiezen bij het verlengen van je visa voor "normaal" en "express". Bij "normaal" bleef je paspoort s'nachts liggen en kon je het de volgende dag ophalen. Bij "express" duurde het maar enkele uren en kon je er op wachten wat wel meer kostte. Nu is enkel "express" nog mogelijk omdat er geen paspoorten achter mogen blijven ivm diefstal, brand etc. Daar maakte ook een buitenlander een hoop kabaal over en weigerde om extra te betalen en ze waren allemaal "corrupt" volgens hem. Die werd zijn visa ook meteen ter plaatse ongeldig verklaard en was dus meteen illegaal in het land en ging ook meteen in de cel en de volgende vlucht in het vliegtuig. Ik hoorde nog meer van zulke soortgelijke verhalen van die persoon die daar werkt bij de immigratie.

In nederland mogen de buitenlanders ongestraft harddrugs verkopen op straat en nog veel meer criminele handelingen verrichtten zonder buitengegooid te worden. Terwijl het wel in de wet staat dat ze buitengegooid kunnen worden, waar is die wet dan eigenlijk voor ??? Het is enkel maar afwachten of L.N na de verkiezingen ook niet alle kanten opbuigt net als de andere politieke partijen. Dat zou dus geen goede reklame voor ze zijn. In elk geval verdienen ze een kans om zich waar te maken, de rest van de politieke partijen is ons al bekend wat die doen aan de al jaren heersende en de nog komende problemen, totaal niks, het enige wat ze doen is zich correct gedragen voor de (meestal economische)asielzoekers die binnenkomen en ze beschermen als ze het criminele pad op gaan.

Na het vertrek van Pim fortuyn bij L.N was die dus op weg naar een goede verkiezingsuitslag met zijn eigen lijst op 15 mei 2002. Er werd door extreemlinksen steeds weer geprobeerd hem in de extreemrechtse hoek te plaatsen wat ze niet gelukt is omdat hij enkel luisterde naar de mensen en hardop vertelde hoe de situatie was zonder een blad voor de mond te nemen wat hard nodig was in Nederland. Helaas is in Nederland in de loop der jaren de situatie ontstaan dat elk commentaar hoe klein of realistisch ook tegen immigranten direkt als discriminatie of rascisme word gezien. Als je de rest van deze pagina gelezen hebt moet ik niet vertellen dat ik hier enorm zat te genieten van wat er op 15 mei zou gaan gebeuren, eindelijk is er iemand die zijn mond opendoet en lijkt nederland een democratie ipv een door extreemlinkse semi-communisten onderdrukte heilstaat.

Ik ben dus niet van het type wat verwacht dat er na een flinke verkiezingswinst van L.P.F die partij in een coalitie ineens alles in zeer korte tijd verandert in een situatie zoals het hoort te zijn. Dat is in Oost-Duitsland ook niet gelukt om na 40 jaar communisme alles in 4 jaar te herstellen na 1990 toen de communisten daar uitgeregeerd waren en zal dus in nederland na 40 jaar socialisme ook nooit lukken. Een start in de juiste richting is echter al een goed begin. Politiek is en blijft een hoop slapgeouwehoer en eer een voorstel in een wet is verandert, gaat er een lange tijd overheen.Maar dat het na 15 mei de goede kant op zou gaan met Pim Fortuyn in een regering twijfelde ik dus absoluut niet aan.

7 Mei 2002
Ik zet tegen 10 uur s'morgens de tv aan op de BBC en zit op het gemakje te eten en ineens het hoofdpunt van het nieuws :"Shock in the netherlands after assassination from far right wing politician ". Dan zie je dat allemaal wat de vorige avond gebeurt is, hoe is het toch mogelijk zoiets in nederland. Wel onvoorzichtig om zonder lijfwachten op pad te gaan van Pim Fortuyn en zeker met zoveel vijanden en zelfs al enkele telefonische dreigementen volgens het nieuws. Overal op internet staat het nieuws vol er mee. In mijn mailbox 5 mailtjes uit Nederland met het bericht omdat ik mijn politieke voorkeur niet direct onder stoelen of banken steek. Zelfs al van die JFK complotten worden gemeld op internet dat de BVD of Groenlinks erachter zit etc. Nu is er al sprake van dat de verkiezingen worden uitgesteld in verband er mee. De verkiezingscampagnes zijn allemaal stopgezet zag ik.

Intussen is bekend gemaakt door Wim Kok dat de verkiezingen gewoon doorgaan zonder verdere verkiezingscampagnes van de partijen. Hopelijk gaat de partij LPF gewoon op dezelfde voet door zonder hun leider en blijft die partij gewoon bestaan en halen ze toch nog een goeie uitslag. Eindelijk eens iemand die zijn mond opendoet en dan krijg je zoiets. Ze zeggen dat de dader een blanke nederlander is, of ze alles bekend zullen maken is nog de vraag.

Ik zal er niet teveel commentaar opgeven. Enkel dat zoiets misschien wel veroorzaakt is doordat politici alle signalen uit de samenleving tientallen jaren negeerden en er een kunstmatige samenleving ontstaan is die aan het oppervlak heel verdraagzaam was, maar onderhuids op ontploffen stond. Alle commentaar tegen linkse politici en hun positief discriminerende regels en wetten en hun bescherming van een deel van de immigranten die wilden profiteren van de sociale voorzieningen was jarenlang min of meer verboden en ze hebben een dusdanige extreemlinks gezaagselspoelde aanhang dat iemand als Pim Fortuyn als een gevaar voor de samenleving word gezien door zulke terwijl hij enkel zich inzette voor gerechtigheid en plichten voor iedereen in het land en ook rechten en vrijheid van meningsuiting voor nederlanders zelf wat in de loop van de (extreemlinkse) jaren bijna helemaal verdwenen leek.

Hopelijk blijft de door Pim Fortuyn al bereikte en nu ook toegestane mogelijkheid om als autochtoon je mond te mogen openen in eigen land bestaan en zal het de geschiedenis ingaan als "Fortuynisme" zodat hij toch iets goeds voor elkaar gekregen heeft in zijn korte maar krachtige politieke carriere dat nooit vergeten zal worden. Waar het allemaal toe zal leiden deze moordaanslag is nog afwachten, misschien word de bevolking nog minder verdraagzaam tegenover elkaar dan ze nu al zijn, in elk geval zullen de spanningen flink oplopen. Afwachten wat er gaat gebeuren.

De dader zal zonder enige twijfel een "zeer zware straf" krijgen van enkele jaren 5 sterrenhotel inclusief roomservice en gelegenheid tot ontspanning en wegens goed gedrag zal hij na een paar jaar weer op vrije voeten zijn. Mocht het aan mij liggen, dan moest hij helemaal niet in de gevangenis, maar word hij vrijgelaten op een tijdstip en plaats die in alle media ruim van te voren bekend gemaakt worden zodat hij zijn straf kan krijgen zodra hij daar 1 poot buiten de deur zet. Maar oproepen tot geweld mag niet in een beschaving, beschermen van criminelen door justitie is daar wel in toegestaan.


At your service !


 

Inmiddels is de naam van de dader die uit geheel onverwachte hoek komt op internet verschenen en het is de 33 jarige Volkert van der Graaf uit Harderwijk. De reden van de moord met voorbedachte rade is volgens de berichten omdat Pim Fortuyn had aangekondigt om het verbod op het fokken van pelsdieren af te schaffen als hij aan de macht zou komen. Van zo'n extreemlinkse mileuactivist kun je natuurlijk geen normale reacties verwachten omdat ze alle bestaande wetten aan hun laars lappen en denken boven de wet te staan. Dat ze zelfs tot moord in staat zijn had ik ook niet verwacht.

Als het klopt zal dit a-sociale figuur dus ongeveer in het jaar 2014 vrijkomen en het is de vraag hoeveel miljoenen justitie er weer in zal stoppen om hem een andere naam te bezorgen en ergens buiten NL een mooi baantje te bezorgen of eventueel met een levenslange uitkering te plaatsen zodat al diegene in NL die hem graag eens "zouden willen spreken" over zijn daad hem niet kunnen vinden.

De klopjacht zal dus in het jaar 2014 kunnen beginnen als het goed is.

Ik ken wel verhalen van boeren zelf gehoord over zulke extreemlinkse mileuactivisten die gewoon langs de boer op zijn erf heenliepen en de schuur in doken om te kijken wat voor landbouwbestrijdingsmiddelen hij gebruikte. "Goeiemorgen" of "Welke bestrijdingsmiddelen gebruikt u ?" of "Mag ik even kijken" komt in hun woordenboek niet voor. In dit licht bekeken zou het beter zijn als de mensen in Nederland eens wat meer voor "eigen rechter" zouden spelen zodat iedereen weet waar de grenzen zijn, maar dat mag je niet hardop zeggen.
Op zich is het een hele goede zaak dat iemand zich inzet voor het milieu,maar er zijn nog wel wetten waar men zich aan te houden heeft.

Uitslag verkiezingen 15 Mei-2002

Dan waren er eindelijk de verkiezingen op 15 Mei 2002 en de CDA is de grote winnaar met 43 zetels en LPF 2de met 26 zetels volgens de exit polls. Prima resultaat !!! PVDA gehalveerd, kunnen ze nu hun wonden gaan likken en eens in de oppositie gaan nadenken over hun zonden jegens hun eigen bevolking. Jarenlang signalen uit de samenleving negeren zodat kleine problemen die ze toedekten (vaak met positieve discriminatie) steeds groter werden en automatisch ook moeilijker oplosbaar. Resultaat is een grote afstand tussen de politici en de bevolking en een grote onvrede onder de bevolking, ook wel onderbuikgevoelens genoemd. Hopelijk gaat het nu de goede kant op met Nederland, we zullen afwachten !

 

 

Hoezeer de huidige (2001) en dan vooral de extreemlinkse politici in hun eigen kortzichtige wereldje leven en denken dat die paar procent die openlijk hen steunt synoniem is voor de mening van heel de bevolking is het overduidelijkst gebleken in het verleden toen Groenlinks Rabbae samen met die vrouw als dubbele lijsttrekker presenteerden. Ze waren er zo van overtuigd dat een allochtoon ophemelen hen naar de top zou brengen dat die persoon als hun redding beschouwt werd. Hoe mooi was die enorme nederlaag ipv een grote overwinning bij de verkiezingen maar niet ! Prachtig om te zien hoe ze met hun neus op de feiten gedrukt werden en hoever ze van de realiteit afstaan. Ze waren maar even vergeten dat er misschien nog 85-90% van de bevolking een andere mening kon hebben.

Hoe snel ze kunnen omdraaien als ze denken dat het stemmenwinst oplevert zie je nu op 18 januari 2002 als ze duidelijk zeggen dat Rabbae van de kieslijst af moet en dan enkel omdat de situatie (asielzoekers) mede door de allochtonen/asielzoekers beschermingspolitiek van o.a groenlinks zelf nu zo verziekt is dat wil een partij veel stemmen krijgen, ze ook een duidelijk standpunt in moeten nemen die de instroom van nog meer economische asielzoekers juist vermindert. En in dat scenario past Rabbae even niet, dus weg er mee. Als de situatie na enkele centrumrechtse kabinetten weer zo is dat zijn aanwezigheid meer stemmen oplevert, mag hij weer terugkomen op een verkiesbare plaats.

Ook nog even over het geurineer(gezeik) of de vader van Maxima wel of niet wist van de verdwijningen van tegenstanders van het Videla regime tijdens zijn toenmalige functie. Volgens mij kon hij op die post niet meer weten dan andere personen die de protesten op straat zagen als hij daar tenminste al tijd voor had om die te zien, maar ik ga er niet over in discussie, ik ben er zelf niet bij geweest. Na de uitspraak op 19 januari van Willem Alexander komt er nu weer commentaar. Ik vraag me 1 ding af, is er nog nooit eens iemand geweest die eens gekeken heeft of de vader/grootvader van elke extreemlinkse politici die daar een politiek slaatje uit wil slaan toch niet in de NSB gezeten heeft ? Dan kan de tegenpartij daar ook eens langdurig over gaan urineren (zeiken).
Waar een klein landje groot in kan zijn !

Intussen is het al oktober 2003 en er zijn diverse maatregelen ingevoerd in nederland om het financieringstekort op te vangen en de pensioenen in de toekomst te waarborgen voorzover dat tenminste gaat lukken.
Vele maatregelen zijn niet bepaald populair bij de bevolking wat te begrijpen is omdat degene die alles moe(s)ten ophoesten weer het hardste worden getroffen en ik ga nergens specifiek op in wat dat betreft omdat ik me er niet in verdiep welke maatregelen er allemaal aangekondigt zijn.

Ik wil wel even wat zeggen over het ontstaan van de huidige situatie waardoor er gewoon maatregelen genomen moeten worden. Natuurlijk was het weer extreemlinks die met veel te gulle hand geld uitdeelde en mogelijk nog steeds naar Afrika stuurde en die continu weigerden om maatregelen te nemen waar het hard nodig was omdat parasieten (hun trouwe aanhang) er door benadeeld werden en moet nu een ander weer de hete kolen uit het vuur halen. Zo is het al 50 jaar en elke keer veroorzaakt extreemlinks financiele problemen en verwennen ze parasieten te veel en nu werden ze zelfs massaal geimporteerd om in de toekomst genoeg stemmen te krijgen van o.a deze groep.

Elke keer is het nog gelukt om naderhand als een ander het moest oplossen vanaf de zijlijn flink commentaar te leveren op de te nemen maatregelen en daardoor weer personen die niet verder keken dan hun neus lang was aan hun kant te scharen en die dus weer op hun gingen stemmen de volgende keer zodat ze weer flink financieel wanbeleid konden voeren wat een ander daarna weer moest zien te herstellen en waar ze weer commentaar op konden geven en zodoende weer terug mee in het pluche konden geraken.

Om dat wat duidelijker uit te leggen en het samen te vatten komt dat dus op het volgende neer : Extreemlinks (PVDA(-sociale) en GL scheiten eerst de boel flink onder en als de laag stront te dik word moeten ze aftreden. Daarna komt er altijd een VVD-CDA kabinet om de stront op te ruimen en dan gaan diezelfde extreemlinkse partijen die de boel ondergescheten hebben vanaf de zijlijn staan roepen dat het teveel stinkt. Daar luisteren weer vele van die gehersenspoelde extreemlinkse napraters naar en dat levert weer genoeg stemmen op om weer in het pluche te komen zodat ze weer verder kunnen gaan met de boel onder te scheiten terwijl de eerste laag stront nog niet helemaal opgeruimd was. En dan op de duur krijg je een situatie zoals nu dat de achtergebleven stront niet meer compleet valt op te ruimen en dat het altijd zal blijven stinken.

Momenteel is dus Jan-Peter Balkenende de nationale pispaal die de financiele chaos door paars achtergelaten moet zien te herstellen en de veroorzakers er van staan al weer klaar om na de volgende verkiezingen weer in het pluche plaats te nemen omdat ze zich nu weer enorm populair maken met commentaar te geven op alles wat het huidige kabinet doet.

 

*Pensioenen moeten gekort worden en pensioengerechtigde leeftijd moet omhoog, als in het verleden elke buitenlander die enkel maar parasiteerde in NL buitengegooid was, zou er nu en in de toekomst meer pensioengeld te verdelen zijn onder degene die wel gewerkt hebben.

*Een jaar of 10 terug is er een voorstel gekomen van ik dacht de VVD om van iedereen die in een vliegtuig richting nederland stapte verplicht een kopie te laten maken van hun reisdocumenten zodat na die doorgespoeld te hebben in het toilet toch nog bekend was wie ze waren en waar ze vandaam kwamen eer ze konden liegen als asielzoeker en dan ineens kwamen uit een land waar net een oorlog was en dus vanzelf meer kans maakten om te mogen blijven in het parasietenparadijs.
Vanuit extreemlinkse hoek kwam meteen massaal commentaar dat het "Inbreuk op de privacy" was en zodoende is dat wetsvoorstel voor zover het dat al was nooit behandeld.

De term "Inbreuk op een werkende zijn/haar loonzakje" is bij extreemlinks geheel onbekend zoals iedereen die na kan/wil denken wel zal weten.

En daarom zitten er nu vele duizenden parasieten die er niks te zoeken hebben mee te vreten uit een ander zijn loonzakje en krijgen die later lekker een pensioen waar ze nooit voor gewerkt hebben etc. Tevens gaan ze nog eens voor ook wat betreft het toewijzen van een huurhuis waar een werkende nederlander soms 8 jaar op moet wachten.

Zulke situaties als nu krijg je dus als je als stemgerechtigde niet nadenkt op wie je stemt en waar die partij voor staat.

Anders denken is niet nodig, enkel denken is al voldoende !


Ik ben ook de moeilijkste niet en heb even nagedacht en de volgende oplossing gevonden die tegelijk 2 problemen oplost en jullie veel geld bespaart. Om te beginnen is er het probleem van de opvang van asielzoekers in nederland, daar zijn problemen mee om daar genoeg gebouwen voor te vinden om ze in te huisvesten. Tevens komen daar veel bezwaarschriften en protesten op van omwonenden met een vooroordeel als er eenmaal een lokatie gevonden is, snap ik niet. Dan is er ook nog het probleem dat er teveel varkens zijn in nederland en een X-aantal varkensboeren via subsidie moeten stoppen.
Uitgaande van het feit dat een echte politieke vluchteling die echt voor zijn leven gevlucht is wat ze allemaal beweren te zijn, blij is dat hij in een veilig land een dak boven zijn hoofd en eten heeft, is het volgens mij een ideale oplossing om ze te huisvesten in die leegstaande varkensstallen. Als ze echte politieke vluchtelingen zijn,zullen ze daar zeker geen bezwaar tegen maken.

Voordelen zijn :
1-Dan is het probleem van de huisvesting meteen opgelost en meteen nog een stuk goedkoper ook.
2-Er komen geen bezwaarschriften en protesten meer van omwonenden omdat die er niet zijn.
3-De varkensboeren kunnen hun stallen verhuren aan de regering zodat ook zij dan een continu inkomen hebben zonder zich iets aan te moeten trekken van de aanvoer en afzet en het voeren.
4-De subsidies om die varkensboeren te laten stoppen met hun bedrijf zijn dan ook niet nodig.
5-Het mestprobleem is er niet meer, dat mag je dan gewoon door het riool wegspoelen.
6-Er kan op die farm geen varkenspest meer uitbreken.
7-Inplaats van in elke kamer zoals in de huidige AZC's een tv te zetten, is 1 groot beeldscherm nu genoeg voor alle bewoners. Spaart ook weer geld uit.

Als dat geen ideale oplossing is, dan weet ik het ook niet meer. Dit laatste idee van me is serieus bedoeld, mochten er soms personen zijn die denken dat ik de draak wil steken met die arme mensen die allemaal "toevallig" in nederland terecht gekomen zijn.


Om bezoekers veel typewerk te besparen als ze er anders over mochten denken, heb ik hier een mogelijkheid geplaatst waar iedereen zijn eigen mening over de inhoud van (enkel) deze pagina kwijt kan door zijn keuze aan te vinken en in te voeren.

De mogelijkheid "Rascistisch" word geregeld door dezelfde mij bekende extreemlinkse hersenloze persoon ingevoerd en is dus niet realistisch, zie ik aan zijn IP nummer.

Benieuwd welke reacties ik krijg op deze pagina ?
KLIK HIER !

DIT WAS HET,WERK ZE !

Mocht iemand een andere mening over a-socialistische heil/stads staat nederland hebben, dan is dat zijn goed recht, ik mag er ook over denken hoe ik wil. Voor degene die daar nog met plezier naar hun werk gaan (als die er nog zijn tenminste) het volgende : De regering is ontzettend blij met jullie !